Verdensmål og virksomhed

FN’s 17 verdensmål er en krystalkugle til fremtiden. Målene er vedtaget af samtlige FN’s 193 medlemsstater, og rummer pejlemærker for, hvor vi i fællesskab skal sætte ind, hvis vi skal sikre en fremtid funderet på bæredygtighed.

Verdensmålene er langt mere end grøn omstilling: Målene handler om sociale, humanitære, økonomiske, kulturelle, arkitektoniske temaer – og meget mere.

Nogle kritiserer dem for at være for brede og ville for meget. Men idéen i bredden er netop at imødegå den såkaldte ”vandsengseffekt”, som handler om, at hvis man trykker ét sted, så risikerer man blot at skabe buler et andet sted i systemet. Med andre ord går klimahensyn og bæredygtig omstilling hånd i hånd med ansvarlig produktion, bæredygtig energiforsyning, bedre uddannelse etc. 

Som virksomhed, leder og medarbejder rummer verdensmålene store muligheder – og store opgaver. Målene udtrykker de retning, som 193 stater har givet hinanden håndslag på at bevæge sig i. Og dermed er målene også en krystalkugle til fremtidens vækst. De virksomheder, der formår at løfte målene og arbejde substantielt med bæredygtighed, får adgang til et globalt marked i milliardklasse.

Men målene er mere end økonomi. Målene handler også om, at man som virksomhed arbejder med et højere formål. Den bæredygtige virksomhed skal ikke alene tjene penge på bundlinjen, men også tjene samfundet og kloden. Det kræver lederskab og ny måde at forstå virksomhedens opgave og funktion på.

Hos WICE har vi startet projektet ’Verdensmål og virksomhed’. Idéen er at hjælpe virksomheder, ledere og medarbejder til at arbejde med bæredygtighed og verdensmål. Vi tilbyder viden, workshops, foredrag og forløb.

Kontakt Mads Lindholm for at høre nærmere på tlf. 40 44 48 44 eller mads@wice.dk.