Cases

WICE løser opgaver af forskellig art inden for ledelse, erhvervs- og arkitekturpsykologi. Her finder du eksempler på opgaver, vi har løst. Lad dig inspirere. Og kontakt os, hvis du vil vide mere om, hvordan vi kan hjælpe dig.

Fremtidens venterum - fra venterum til værerum

Arkitekturpsykologi i venterummet kan skabe bedre patientoplevelser. Læs her om, hvordan Idéklinikken ved Region Nordjylland, Arkitekturklinikken og WICE har arbejdet med fremtidens venterum.

Hvad er mening?

Oplevelsen af mening i arbejdet er en af de væsentligste faktorer for et godt arbejdsliv. WICE har i samarbejde med Krifa og TNS Gallup undersøgt, hvad der skaber mening i arbejdet. Rapporten bygger på en omfattende undersøgelse med mere end 1.000 deltagere fra det danske arbejdsmarked, og er dermed en af de hidtil største undersøgelser af mening i arbejdslivet.

Den tryghedsskabende patientstue

Akutmodtagelsen på Aalborg Universitetssygehus har indrettet en patientstue, der er særligt designet til børn og / eller ængstelige patienter. Rummet er indrettet ud fra den nyeste forskning om hvordan de fysiske omgivelser kan understøtte behandlingen og er blevet til i et samarbejde mellem bl.a. Region Nord, Idéklinikken, Philips og WICE. WICE har bidraget med rådgivning og udvikling inden for arkitekturpsykologi og helende arkitektur.