Mening

mening264x360I april 2017 udkom God Arbejdslyst Indeks for 3. gang. Igen i år viser det, at mening er det, der har størst betydning for danskernes arbejdslyst.

Hvordan skaber man mere mening? Og hvad gør man, hvis meningen forsvinder?

Det er blandt de spørgsmål, som rapporten Hvad er mening belyser. Rapporten, der er udarbejdet i samarbejde med WICE og Krifa, bygger på en omfattende undersøgelse med mere end 1.000 deltagere fra det danske arbejdsmarked, og er dermed en af de hidtil største undersøgelser af mening i arbejdslivet.

Hent undersøgelsen

Hør podcast med Mads Lindholm, erhvervspsykolog, ph.d., partner i WICE.

 

Undersøgelsen peger på, at mening kan opdeles i 4 dimensioner:

  • Den større mening, der handler om, at man motiveres af at gøre en forskel for andre og af at kunne se et større formål med ens arbejde.
  • Den kollegiale mening, der handler om, at man motiveres af at arbejde sammen med andre om i fællesskab at løse arbejdsopgaverne.
  • Den indre mening, der handler om, at man motiveres af fagligt interessante opgaver og oplevelsen af at lykkes som menneske.
  • Den organisatoriske mening, der handler om, at man kan se meningen i de beslutninger, der træffes på arbejdspladsen.

Det er den indre mening og den større mening, der har den største effekt på oplevelsen af mening i arbejdslivet og på den generelle oplevelse af god arbejdslyst.

Undersøgelsen peger også på, at medarbejdere på mindre arbejdspladser oplever mere indre mening end medarbejdere på store arbejdspladser. Samtidig oplever offentligt ansatte mere indre mening end ansatte i den private sektor. Det er også blandt de offentligt ansatte vi oftest finder dem, der oplever, at deres arbejde bidrager til et større formål.

 

Hør Christian Steen, politisk konsulent i Krifa, fortælle om mening i arbejdslivet: