Velkommen til WICE

WICE er en psykologisk konsulentvirksomhed, der arbejder med udvikling af mennesker og organisationer.

Vi tilbyder psykologsamtaler, kurser og konsulentydelser og arbejder med psykisk arbejdsmiljø, ledelse, organisationsudvikling og arkitekturpsykologi.

WICE findes, for at det skal blive bedre at være på arbejde.

Ydelser

Vi tilbyder samtaleforløb, hvor du som menneske, medarbejder og leder kan søge svar på dine udfordringer. Vi tilbyder kurser, hvor den nyeste viden om det gode arbejdsliv omsættes til konkret handling. Og vi tilbyder konsulentydelser, hvor vi ser på dine problemstillinger og udfordringer med vores viden og metoder.

Konsulentydelser

Når man inddrager en ekstern konsulent i sin organisation, er det en mulighed for at få nye øjne på fastlåste problemstillinger eller at få øje på nyt udviklingspotentiale.

WICE løser konsulentopgaver inden for ledelse og organisationsudvikling, trivsel og god arbejdslyst, helende arkitektur og arkitekturpsykologi.

Læs mere...

Kurser

Kurser, foredrag og temadage er muligheden for at blive opdateret med ny viden og inspiration.

WICE tilbyder oplæg om bl.a. ledelse, trivsel og god arbejdslyst, stress, konflikthåndtering, helende arkitektur og arkitekturpsykologi.

Læs mere...

Kurser

Kurser, foredrag og temadage er muligheden for at blive opdateret med ny viden og inspiration.

WICE tilbyder oplæg om bl.a. ledelse, trivsel og god arbejdslyst, stress, konflikthåndtering, helende arkitektur og arkitekturpsykologi.

Læs mere...

Bedre - om verden efter pandemien

Hvordan skaber vi en bedre verden efter pandemien?

Det spørgsmål er omdrejningspunktet for Mads Lindholms bog, 'BEDRE - om verden efter pandemien', som WICE har udgivet i 2021.

Bogen sætter et lighedstegn mellem bedre og bæredygtigt og behandler en række perspektiver på bæredygtighed: Tid, ledelse, menneskesyn osv.

Udvalgte projekter

WICE løser opgaver inden for erhvervs- og arkitekturpsykologi. Her kan du se et udsnit af vores seneste projekter:

Young leaders

Som en ny generation af ledere kan forståelsen af det gode lederskab være udfordrende – for hvad er god ledelse og hvordan bliver man en god leder?

Young leaders er et workshop-forløb for unge ledere i det tidlige lederskab. Sammen med andre unge ledere får du mulighed for at hente inspiration og få nye perspektiver på din lederrolle.

Læs mere...

Trivsel og balance i byrådsarbejdet

Hvordan opleves arbejdspresset som kommunalpolitiker?

Det undersøger WICE i rapporten Trivsel og balance i byrådsarbejdet, som baserer sig på interviews og stikprøve-undersøgelser  og derudover trækker på den tilgængelige litteratur på feltet.

Læs mere...

Tryghedsskabende skadestue

Akutmodtagelsen på Aalborg Universitetssygehus har indrettet en patientstue, der er særligt designet til børn og / eller ængstelige patienter.

WICE har bidraget med rådgivning og udvikling inden for arkitekturpsykologi og helende arkitektur. 

Læs mere...

Mening i arbejdslivet

WICE har i samarbejde med Krifa og TNS Gallup undersøgt, hvad der skaber mening i arbejdet.

Rapporten bygger på en omfattende undersøgelse med mere end 1.000 deltagere fra det danske arbejdsmarked, og er dermed en af de hidtil største undersøgelser af mening i arbejdslivet.

Læs mere...

God arbejdslyst.nu

Bogen God arbejdslyst.nu er fyldt med inspiration til, hvordan du og din arbejdsplads arbejder strategisk med trivsel.

Det handler om at skabe gode relationer, god dialog, gode rum og rammer for arbejdet og mening i arbejdet. Og du finder også inspiration til, hvordan du håndterer konflikter, stress og undgår mobning.

Bogen beskriver udviklingen hen imod det moderne arbejdsliv, hvor mennesket er i centrum, og hvor der er menneskers evne til samarbejde, innovation og kreativitet, der er forudsætningen for at skabe vækst.

God arbejdslyst.nu er skrevet af Mads Lindholm, erhvervspsykolog, ph.d., partner i WICE.

Arkitekturpsykologi

De fysiske omgivelser, vi befinder os i, har en betydning for vores tanker, følelser og adfærd. Arkitekturpsykologien er videnskaben om de fysiske omgivelsers psykologiske betydning.

WICE arbejder med rådgivning og analyser inden for arkitekturpsykologi, helende arkitektur, evidensbaseret design og strategisk indretning. Læs her om nogle af vores projekter:

Tryghedsskabende skadestue

Akutmodtagelsen på Aalborg Universitetssygehus har indrettet en patientstue, der er særligt designet til børn og / eller ængstelige patienter.

Rummet er indrettet ud fra den nyeste forskning om hvordan de fysiske omgivelser kan understøtte behandlingen og er blevet til i et samarbejde mellem bl.a. Region Nord, Idéklinikken, Philips og WICE.

WICE har bidraget med rådgivning og udvikling inden for arkitekturpsykologi og helende arkitektur. 

Læs mere…

Fra venterum til værerum

Fremtidens sygehus bygger på flere ambulante behandlinger og færre længerevarende indlæggelser. Det er en af præmisserne for byggeriet af supersygehusene, og det stiller nye og anderledes krav til den fysiske indretning af sygehuset.

Et af de rum, der ændrer betydning og funktion, er venterummet. Hvor det traditionelle sygehus har patientstuen som et centralt omdrejningspunkt, vil såvel fremtidens sygehus som fremtidens patient i høj grad have venterummet som det fysiske fixpunkt på hospitalet.

Projektet Fra venterum til værerum er lavet i et samarbejde med Idéklinikken ved Region Nordjylland, Arkitekturklinikken og WICE.

Læs mere...

Oplevelsen af mening i arbejdet er en af de væsentligste faktorer for et godt arbejdsliv.

WICE har i samarbejde med Krifa og TNS Gallup undersøgt, hvad der skaber mening i arbejdet.

Rapporten bygger på en omfattende undersøgelse med mere end 1.000 deltagere fra det danske arbejdsmarked, og er dermed en af de hidtil største undersøgelser af mening i arbejdslivet.