Velkommen til WICE

WICE er en psykologisk konsulentvirksomhed, der arbejder med udvikling af mennesker og organisationer.

Vi tilbyder psykologsamtaler, kurser og konsulentydelser og arbejder med psykisk arbejdsmiljø, ledelse, organisationsudvikling og arkitekturpsykologi.

WICE findes, for at det skal blive bedre at være på arbejde.

Ny undersøgelse om trivsel og balance i byrådsarbejdet

byraad_forside

I perioden op til et kommunalvalg er der naturligt stor fokus på, hvordan man bliver byrådsmedlem.

Men hvordan er det at være kommunalpolitiker? Hvordan opleves arbejdspresset? Og hvordan får man det politiske liv til at harmonere med sit øvrige liv?

Det undersøger WICE i rapporten Trivsel og balance i byrådsarbejdet, som baserer sig på interviews og stikprøveundersøgelser blandt mere end 30 byrådsmedlemmer i landets 4 største kommuner og derudover trækker på den tilgængelige litteratur på feltet.

Læs mere her…

WICE udgiver bog om God arbejdslyst

God arbejdslyst.nu – viden om det moderne arbejdsliv er skrevet af Mads Lindholm, erhvervspsykolog, ph.d., partner i WICE.

Bogen er fyldt med inspiration til, hvordan du skaber et godt arbejdsliv. Det handler om at skabe gode relationer, god dialog, gode rum og rammer for arbejdet og mening i arbejdet. Og du finder også inspiration til, hvordan du håndterer konflikter, stress og undgår mobning.

Bogen koster kr. 299,- incl. moms, excl. forsendelse og kan bestilles ved at sende en mail med postadresse til info@wice.dk.

mads-med-bog_web

Samtalerummet

Samtaler med en erhvervspsykolog er en mulighed for at løse problemstillinger, der knytter sig til arbejdslivet. Måske er du ramt af stress? Måske har du som leder brug for at udvikle dig? Måske trænger I til at arbejde med samarbejde i teamet?

Psykologsamtaler

Et samtaleforløb tager udgangspunkt i dine problemstillinger og ønsker, og formålet er at skabe forandring, så det igen bliver godt at være dig – både på arbejde og privat.

Læs mere…

Stressterapi

Er du eller din medarbejder ramt af stress? Stressterapi er et tilbud til virksomheder, som ønsker at hjælpe medarbejdere, der er ramt af stress.

Læs mere…

Ledersparring

Investér i din udvikling som menneske og leder med erhvervspsykologisk ledersparring. Alle forløb tilrettelægges individuelt, og vi sætter fokus på de temaer og udviklingsmål, som du ønsker at arbejde med.

Læs mere…

Mening i arbejdslivet

Oplevelsen af mening i arbejdet er en af de væsentligste faktorer for et godt arbejdsliv.

WICE har i samarbejde med Krifa og TNS Gallup undersøgt, hvad der skaber mening i arbejdet.

Rapporten bygger på en omfattende undersøgelse med mere end 1.000 deltagere fra det danske arbejdsmarked, og er dermed en af de hidtil største undersøgelser af mening i arbejdslivet.

mening264x360

Fremtidens venterum – fra venterum til værerum

Fremtidens sygehus bygger på flere ambulante behandlinger og færre længerevarende indlæggelser. Det er en af præmisserne for byggeriet af supersygehusene, og det stiller nye og anderledes krav til den fysiske indretning af sygehuset.

Et af de rum, der ændrer betydning og funktion, er venterummet. Hvor det traditionelle sygehus har patientstuen som et centralt omdrejningspunkt, vil såvel fremtidens sygehus som fremtidens patient i høj grad have venterummet som det fysiske fixpunkt på hospitalet.

Arkitekturpsykologi i venterummet kan skabe bedre patientoplevelser. Læs her om, hvordan Idéklinikken ved Region Nordjylland, Arkitekturklinikken og WICE har arbejdet med fremtidens venterum.

 

Plan for det nye venterum

WICE på skadestuen

Tryghedsskabende patientstue

 

Akutmodtagelsen på Aalborg Universitetssygehus har indrettet en patientstue, der er særligt designet til børn og / eller ængstelige patienter. Rummet er indrettet ud fra den nyeste forskning om hvordan de fysiske omgivelser kan understøtte behandlingen og er blevet til i et samarbejde mellem bl.a. Region Nord, Idéklinikken, Philips og WICE.

WICE har bidraget med rådgivning og udvikling inden for arkitekturpsykologi og helende arkitektur. Læs mere…