Mads Lindholm

Mads Lindholm, erhvervspsykolog, ph.d.

Mads Lindholm,
erhvervspsykolog, ph.d.
40 44 48 44
mads@wice.dk

Mads Lindholm har mange års erfaring som erhvervspsykolog og konsulent, og rådgiver mennesker og organisationer om ledelse, god arbejdslyst og strategisk indretning.

Mads Lindholm er uddannet erhvervspsykolog, cand. psych. (2007), HD i organisation og ledelse (2008) og ErhvervsPhD i strategisk indretning (2012) fra Aalborg Universitet.

Mads arbejder som konsulent og erhvervspsykolog med udvikling af mennesker og ledelse og er særligt optaget af nyere ledelses- og arbejdsformer og den udfordring en arbejdspraksis under forandring skaber for mennesker og virksomheder.

Foruden sit virke som psykolog og konsulent arbejder Mads Lindholm som forsker og er specialiseret i videnssamfundet og dets betydning for virksomheders rum og rammer. Han er blandt pionererne inden for anvendt arkitekturpsykologi og strategisk indretning af vidensarbejdspladser.

Mads er en efterspurgt foredragsholder inden for emner som ledelse af vidensvirksomheder, ledelse af frivillige, mening i arbejdslivet, stress, strategisk indretning etc.

Som forfatter har Mads bl.a. udgivet bogen Rumrejse – kontoret fra kasse til klub, der handler om arbejdspladsens fysiske omgivelser og udvikling i et psykologisk perspektiv, og har endvidere været medforfatter på en af de første større undersøgelser om frivillig ledelse i foreningslivet. Senest har Mads skrevet ph.d. om strategisk indretning.

Udover at være erhvervspsykolog er Mads aktiv som musiker, pianist og korleder.