Psykologsamtaler

Er du eller din medarbejder ramt af stress, mistrivsel eller andre arbejdsrelaterede problemstillinger?

Mads Lindholm, erhvervspsykolog, ph.d.

Mads Lindholm, erhvervspsykolog, ph.d.

Samtaler med en erhvervspsykolog er en mulighed for at løse problemstillinger, der knytter sig til arbejdslivet. Måske er du ramt af stress? Måske har du mistet balancen mellem arbejdsliv og andet liv? Måske oplever du samarbejdsproblemer, konflikter og mistrivsel?

Et samtaleforløb tager udgangspunkt i dine problemstillinger og ønsker, og formålet er at skabe forandring, så det igen bliver godt at være dig – både på arbejde og privat.

 

Ønsker du et samtaleforløb eller vil du vide mere, så kontakt
Mads Lindholm, erhvervspsykolog, ph.d.,
telf. 40 44 48 44, mads@wice.dk.

 

Indledende samtale
Et samtaleforløb starter med en indledende samtale, hvor vi i fællesskab definerer målet med forløbet. Den indledende samtale varer op til 1½ time. Efterfølgende samtaler varer 60 min. 
Forløb
Et samtaleforløb er typisk på 5 samtaler. I starten er samtalerne ugentlige, og med tiden kan der gå længere tid mellem samtalerne. Alle forløb tilrettelægges individuelt.

Klippekort
Giv dig selv eller din medarbejder et klippekort på 5 samtaler. Når forløbets længde er kendt på forhånd, giver det mulighed for at planlægge, hvordan samtalerne bruges bedst.

 

Psykolog
Psykolog er en beskyttet titel, som man kun må bruge, hvis man har gennemgået en 5-årig universitetsuddannelse (cand. psych).
Tavshedspligt
Alt, hvad du taler med psykologen om, er underlagt tavspligt. Ingen vil få at vide, hvad I taler om, med mindre I aftaler det.

Etik
WICE følger Etiske principper for nordiske psykologer, som handler om respekt, kompetence, ansvar og integritet. Du kan læse mere på www.wice.dk/etik