Stressterapi

Er du eller din medarbejder ramt af stress? Stressterapi er et tilbud til virksomheder, som ønsker at hjælpe medarbejdere, der er ramt af stress.

Mads Lindholm, erhvervspsykolog, ph.d.

Mads Lindholm, erhvervspsykolog, ph.d.

Stressterapi bygger på en to-strenget indsats, hvor den stressramte tilbydes et samtaleforløb, og hvor virksomheden tilbydes sparring.

For medarbejderen: Du tilbydes et samtaleforløb med en erhvervspsykolog. I stressterapien vurderer vi sammen graden af stress og tilrettelægger et forløb, der hjælper dig til at genfinde balancen i livet. Du får konkrete værktøjer, du kan bruge til at komme videre, og du bliver bedre til at håndtere pres.

For virksomheden: Som rekvirerende leder får du løbende telefonisk sparring på, hvordan du bliver bedre til at skabe et arbejdsmiljø, der forebygger stress og understøtter trivsel.

Ønsker du et samtaleforløb eller vil du vide mere, så kontakt
Mads Lindholm, erhvervspsykolog, ph.d.,
telf. 40 44 48 44, mads@wice.dk.

 

Indledende samtale
Et samtaleforløb starter med en indledende samtale, hvor vi i fællesskab definerer målet med forløbet. Den indledende samtale varer op til 1½ time. Efterfølgende samtaler varer 60 min. 
Psykolog
Psykolog er en beskyttet titel, som man kun må bruge, hvis man har gennemgået en 5-årig universitetsuddannelse (cand. psych).

Tavshedspligt
Alt, hvad du taler med psykologen om, er underlagt tavspligt. Ingen vil få at vide, hvad I taler om, med mindre I aftaler det.