God arbejdslyst

Hvordan trives du på din arbejdsplads?
Er god arbejdslyst på den strategiske dagsorden?
Hvad gør du, hvis du mister balancen?

Det skal være godt at være på arbejde
Forudsætningen for vækst er menneskers evne til samarbejde.

Derfor er det afgørende, at vi trives med hinanden, når vi er på arbejde, og at vi er sammen i en gensidig lyst til at hjælpe hinanden og virksomheden med at vokse. Virksomheder bliver ganske enkelt bedre, når vi, der arbejder der, har det godt sammen.

God arbejdslyst handler om trivsel og balance, det handler om at skabe rammer for en god omgang med hinanden, et godt socialt liv på arbejdspladsen, en rar tone, et godt sted at være. Kort sagt handler god arbejdslyst om, at det skal være godt at være på arbejde.

Men det handler også om at løse konflikter i tide, at få øje på mobning og standse det, at håndtere stress og udbrændthed og andre af de problematikker, som det moderne arbejdsliv også rummer.