Det gode arbejdsliv – God arbejdslyst.nu

Mennesket er arbejdspladsens vigtigste ressource.

Det er menneskers evner til samarbejde, kreativitet, innovation og værdiskabelse, der er forudsætningen for en arbejdsplads, der udvikler sig og vokser.

Derfor er det afgørende, at vi trives med hinanden, når vi er på arbejde, og at vi er sammen i en gensidig lyst til at hjælpe hinanden med at vokse.

WICE tilbyder en dialogbaseret tilgang til arbejdet med at skabe trivsel, udvikling og balance. Med et stærkt teoretisk afsæt i vores bog God arbejdslyst.nu og med en bred erfaring i at hjælpe mennesker og virksomheder med at skabe udvikling og balance, gør vi gode arbejdspladser bedre ved at skabe mere af det, der er godt og tage hånd om det, der er svært.

[ezcol_1third]

Strategi for trivsel

Trivsel kommer ikke af sig selv. Det kræver en indsats og det kræver ledelse. Derfor er det vigtigt, at god arbejdslyst og trivsel er en del af arbejdspladsens strategiske dagsorden.

Det handler om at have blik for, hvordan arbejdspladsen fungerer og ledelse. Og om at sætte fokus på, hvad forandringer, beslutninger og strategier betyder for arbejdslysten.

WICE hjælper dig med at skabe en strategi, der gør det nemmere at skabe god arbejdslyst og trivsel.

[/ezcol_1third] [ezcol_1third]

Ydelser

Trivsel og god arbejdslyst er væsentligt – både for den store koncern og for den lille arbejdsplads. Vi  tilpasser forløb, så de tager afsæt i de ønsker og behov, der er på din arbejdsplads.

Vi tilbyder kurser, workshops, længere forløb, psykologsamtaler og ledersparringer, der kan hjælpe dig med at skabe bod arbejdslyst.

Ønsker du at vide mere, så kontakt Mads Lindholm, erhvervspsykolog, ph.d., tlf. 40 44 48 44.

[/ezcol_1third] [ezcol_1third_end]

Hent inspiration

godarbejdslyst_smWICE har udgivet bogen God arbejdslyst.nu – viden om det moderne arbejdsliv af Mads Lindholm.

I bogen kan du lsæe mere om vores tilgang og få maser af inspiration til at skabe god arbejdslyst.

Bestil bogen på info@wice.dk. Den koster kr. 299,- incl. moms, excl. forsendelse.
[/ezcol_1third_end]