Ledelse

Hvad er meningen med din virksomhed?
Hvad ville mangle, hvis den ikke fandtes?
Hvornår har du sidst fortalt din ledelseshistorie?

Hvad leder du efter?
Verden er i bevægelse. Strukturer er i opbrud. Den økonomiske krise har sat spørgsmålstegn ved kendte normer og vaner. ”Hvad skal vi leve af i fremtiden” er et spørgsmål, der står øverst på dagsordenen hos mange virksomheder og mennesker.

Men at svare på hvad, vi skal leve af, handler ikke længere kun om at optimere produktionsapparatet. Det handler om mennesker. Om at skabe rum for menneskers samarbejde, kreativitet, handlekraft og innovationsevne. Det handler om kunne skabe mening og sammenhæng. Ikke vækst for vækstens skyld, men fordi I har et mål at opnå.

Ledelse handler om at bevæge sig imod et fælles mål. Det kræver dialog og refleksion at formulere målet, og det kræver selverkendelse og personlig udvikling at påtage sig lederskabet. At udvikle sig som leder er at udvikle sig som menneske. Det er en rejse, der aldrig ender.