Teamudvikling

Er dit team mere end en gruppe af mennesker?
Oplever I glæde og god arbejdslyst?
Hvordan bidrager I til organisationens mål?

Et team kommer ikke af sig selv
Et team er mere end en gruppe af mennesker. Et team er et hold, der sammen kan yde mere end summen af de enkelte medlemmer. Et team er ligesom et orkester: De enkelte spillere kan lyde fint hver for sig, men først når samspillet fungerer er det muligt at høre symfonien.

Det opstår ikke af sig selv. Der skal mere til end at sætte nye streger på organisationensplanen eller lade mennesker dele kontor. Det kræver øvelser. Nogle gange kræver det frustration. Det kræver spilleregler og fastlæggelse af normer, vaner og kultur. Det kræver lederskab. Der er mange elementer, der skal gå op i en højere enhed.

Det komplekse samspil overses ofte, og alt for mange teams er bare grupper af mennesker, der ikke når deres fulde potentiale. Jeg’er, der ikke er blevet til et fælles vi.

Teamudvikling er en proces, der aldrig slutter, men en proces, det er vigtigt at pleje og dyrke for at skabe glæde og god arbejdslyst i teamet og for at skabe et team, der performer i retning af organisationens mål.