Strategisk indretning

Understøtter dine omgivelser dit arbejde?
Er din arbejdsplads indrettet bedst muligt?
Hvilke signaler sender rummet?

Alt finder sted
Arkitekturpsykologi handler om samspillet mellem menneske og omgivelser. Vi bliver formet af de miljøer, vi færdes i, og arkitekturpsykologi kan bruges til at skabe miljøer, der fremmer det liv, man ønsker. Det er det, vi kalder strategisk indretning.

Alle aktiviteter finder sted i fysiske omgivelser og knytter sig til fysiske miljøer. Vi afgrænser kulturer og nationaliteter igennem fysiske grænser mellem lande. Vi bygger huse og boliger, der skærmer os fra omverdenen. Vi indretter arbejdspladser, så de understøtter arbejdet og fortæller en historie.

De fysiske omgivelser er en ressource, der kan bruges strategisk til at understøtte organisationens mål. Det kan være at skabe rum til nye samarbejdsformer eller øget effektivitet. Det kan være at skabe læringsmiljøer, der understøtter nye pædagogiske metoder. Det kan være at indrette arbejdspladser, så de fortæller medarbejdere og kunder om virksomhedens identitet og værdier. Det kan være at bygge sygehuse, så arkitekturen understøtter behandlingen.

At bruge omgivelserne strategiske handler om, at se rum, rammer og miljø som en ledelsesmæssig ressource. Omgivelserne er ikke bare en tom skal, men en aktiv del af det liv, der foregår.